Ifølge Anders

Sundhedsreformens muligheder for Favrskov Kommune

Sundhedsreformens muligheder for Favrskov Kommune

Vi har behov for stærke og moderne sundhedshuse i Favrskov Kommune. Vi skal sikre, at alle borgere, unge som gamle, ikke skal rejse langt og uden for kommunen ved ukomplicerede plejeopgaver som fx sårpleje, blodprøver og skift af forbindinger. Derfor er regeringens og...

Færre skal ende i psykiatrien

Færre skal ende i psykiatrien

Et emne, som jeg er optaget af, er det psykiatriske område. Desværre lider flere danskere af mental mistrivsel eller psykiske lidelser. Alt for mange har ondt i livet. Selvom der er sket en stor udvikling i behandlingen af mennesker med psykiske lidelser, så er...

Så er vi på vej

Så er vi på vej

Med regeringens og DF’s forslag til infrastrukturinvesteringer i Danmark er der afsat 800 mio. kr. til forbedring af rute 26 mellem Aarhus og Viborg samt 5 mio. kr. til at lave en analyse, der kan pege på ”mindre omkostningstunge tiltag, der kan forbedre...

Fleksibel tilbagetrækning til en værdig alderdom

Fleksibel tilbagetrækning til en værdig alderdom

Hvis man er nedslidt og ikke kan arbejde, skal man have mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, så man kan få en værdig alderdom. Det er min helt klare holdning, og derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi sikrer, at der er muligheder for at trække...

Lav rute 26 til motortrafikvej – nu!

Lav rute 26 til motortrafikvej – nu!

Siden der i 2012 blev udarbejdet en VVM-undersøgelse for dele af rute 26 mellem Århus og Søbyvad, har der været debat om strækningen. I 2014 blev linjeføringen fastlagt, og Vejdirektoratet har i en undersøgelse om støj slået fast, at der er 463 boliger på strækningen...

Venstre arbejder for rute 26

Venstre arbejder for rute 26

Vi møder ofte borgere, der spørger, hvor den nye Viborgvej (rute 26) bliver af. Vi kan godt forstå denne undren, for der er ikke sket meget, siden linjeføringen kom på plads for snart fem år siden. Der mangler således fortsat en anlægslov, samt...

Har Banedanmark en skjult dagsorden?

Har Banedanmark en skjult dagsorden?

Foto: Banedanmark I starten af oktober måned afholdt Banedanmark orienteringsmøder ved tre baneoverkørsler i Favrskov Kommune, som skal ombygges som følge af, at hastigheden skal sættes op på jernbanen. Ved de tre møder ved Haarvad, i Svejstrup/Lerbjerg og ved...

Perspektiver på filmen ‘I krig og kærlighed’

Perspektiver på filmen ‘I krig og kærlighed’

I forbindelse med en visning af filmen 'I krig og kærlighed' havde jeg mulighed for at sige et par ord som en form for opvarmning for filmen. Dette er de ord, jeg valgte at bruge til at sætte rammen om filmen, der handler om Esben Mikkelsen og hans kærlighed til sin...

Indlæg til Venstre Bladet – November 2018

Indlæg til Venstre Bladet – November 2018

Politik handler om mennesker og det samfund, vi lever i. Det vil jeg gerne være med til at præge med mit liberale ståsted. Jeg nyder at bo og leve i Favrskov med min familie, derfor vil jeg gerne arbejde for Favrskov og Østjylland på Christiansborg. Det at kæmpe og...

Vi får ingen velfærd, hvis erhvervslivet går i stå

Vi får ingen velfærd, hvis erhvervslivet går i stå

I Danmark har vi et godt og solidt velfærdssystem. Det skal vi blive ved med at have. Det, der gør, at vi kan finansierer vores velfærd, er et godt og stærkt erhvervsliv i Danmark. Sagt meget simpelt så har vi ikke råd til vores velfærdssystem, hvis ikke vores...

Det danske sprog gør integrationen lettere for de nytilkomne

Det danske sprog gør integrationen lettere for de nytilkomne

Hvis man som flygtning eller immigrant gerne vil være en del af det danske samfund, er det afgørende at kunne dansk. Mange nytilkomne gør, hvad de kan for at lære sproget, og det er godt! Det skal de blot blive ved med. Det vil være meget lettere at blive en del af...

Grundlovstale 2018 – ”Det talte ord gælder”

Grundlovstale 2018 – ”Det talte ord gælder”

Vi fejrer i år grundlovens 169 års dag. I modsætning til andre lande fik Danmark sin frie forfatning i fred og fordragelighed. Spydspidsen blev den københavnske borgerrepræsentation, som ifølge Københavns privilegier havde ret til at gå til kongen....

Arbejdet er nøglen til integrationen for asylansøgere og indvandrere

Arbejdet er nøglen til integrationen for asylansøgere og indvandrere

Integration fylder meget i det politiske landskab, og det er der en god grund til. Jeg mener, at den gode og effektive integration sker på arbejdspladserne, hvor flygtninge og indvandrere har en stor berøringsflade med danskere, dansk sprog og danske traditioner

Vi skal kunne komme på arbejde i rimelig tid – til gavn for væksten

Vi skal kunne komme på arbejde i rimelig tid – til gavn for væksten

Transport spiller en stor rolle i danskernes hverdag, og derfor skal der være ordentlige muligheder for at komme rundt i landet. Uden gode veje, kan man ikke komme på arbejde, virksomheder kan ikke sælge deres varer, og landet hænger ikke sammen – derfor skal infrastruktur prioriteres