Mærkesager

Anders G. Christensen
Mine mærkesager drejer sig i høj grad om muligheden for vækst i vores samfund. Det er væksten, der driver os fremad, det er væksten, der betaler for vores velfærd, og det er væksten, som holder os inde i den internationale konkurrence. Herunder kan du danne dig et overblik over mine mærkesager, og du kan løbende læse mere om mine holdninger til blandt andet disse, når jeg lægger nye artikler på min side under ‘Ifølge Anders’.
 

Infrastruktur – den gode vej til vækst

Muligheden for at komme rundt i landet er essentiel for både private og for erhvervslivet. Infrastruktur spiller en stor rolle for vores hverdag, om vi vil det eller ej, og det er en grundforudsætning for vækst i samfundet.

 • Bedre muligheder for at komme på arbejde
 • Mindre tid spildt i trafikkøer
 • Infrastruktur der understøtter vækst

 

 

Integration – et gigantisk potentiale

Den bedste måde at blive integreret i et samfund er ved at få et arbejde. På den måde får man som nytilkommen en jævnlig kontakt med det danske sprog og den danske kultur – derfor skal beskæftigelse fylde meget i integrationen.

 • Arbejde som fokuspunkt for integration
 • Flere flygtninge og indvandrere på aktiv forsørgelse
 • Færre forhindringer for at indsluse flygtninge og indvandrere

 

Erhvervsbetingelser – for meget bureaukrati

Det skal være simpelt at drive sin virksomhed. Hvis vi lægger forhindringer i vejen for virksomheder, så de ikke kan vokse, vil der ikke blive skabt flere arbejdspladser, og vores nationale fremgang vil gå i stå – det har vi ikke råd til.

 • Mindre nytteløst papirarbejde for virksomheder
 • Bedre muligheder for at starte virksomhed
 • Mere gennemskuelig lovgivning

 

EU – vi står sammen om udfordringerne

Man kan ikke isolere sig, som verden ser ud i dag. Som nation er vi nødt til at søge samarbejdet med dem omkring os – det uanset om vi snakker terrorbekæmpelse, klimaudfordringerne eller handel og vækst.

 • Danmark som en aktiv del af EU
 • Samarbejde på tværs af landegrænser
 • Handel og vækst i samspil med EU

 

 

Retspolitik – retsforståelsen i højsæde

Retspolitikken handler primært om to ting: På den ene side handler det om at få så mange som muligt væk fra kriminalitet og en kriminel løbebane. På den anden side handler det om, at ofrene for kriminalitet og deres pårørende skal mærke anerkendelsen af, at de er ofre for kriminalitet.

 • Den rette straf for forbrydelsen
 • Forebyggelse af kriminalitet
 • Stærk indsats mod bandekriminalitet

 

 

Offentlige arbejdspladser – hele landets offentlige system

Danmark er mere end bare København, og derfor er det kun naturligt, at de offentlige arbejdspladser fordeles over hele landet for at gavne hele Danmark.

 • Styrkelse af hele Danmark gennem bl.a. offentlige arbejdspladser
 • Fastholdelse af offentlige organisationer i hele landet
 • Fortsat fokus på hele Danmark fra Christiansborg