Ifølge Anders

Venstre vil have bedre mobil- og bredbåndsdækning – også i Favrskov

Venstre vil have bedre mobil- og bredbåndsdækning – også i Favrskov

Det kan ikke være rigtigt, at vi i Favrskov Kommune har større områder, hvor selv det at tale i mobiltelefon kan være udfordrende. Venstre går til folketingsvalg på at tilføre bredbåndspuljen 150 millioner kroner. Den vil jeg arbejde for, at Favrskov får andel i. For...

Tale til ”Giv psykiatrien en stemme”

Tale til ”Giv psykiatrien en stemme”

Følgende er min tale til arrangementet "Giv psykiatrien en stemme" Jeg bliver varm om hjertet, når jeg ser alle jer, der deltager i optoget her. For det er vigtigt at give psykiatrien en stemme. Så tak fordi I er kommet. Jeg er optaget af, at vi får styrket indsatsen...

Bunden går ud af statskassen

Bunden går ud af statskassen

Så slap ånden ud af flasken. Socialdemokratiet fremlage i sidste uge deres økonomiske plan for, hvordan de vil finansiere alle deres løfter. Vi skal helt tilbage til Anker Jørgensens regeringstid for at finde noget, der er så uansvarligt. Planen vil kaste de sidste 40...

Plastik skal væk fra naturen og miljøet

Plastik skal væk fra naturen og miljøet

Plastik er over alt i vores hverdag. Det er både godt og skidt. Plastik er et fantastisk materiale, hvis det bliver brugt fornuftigt, men det skader både naturen og miljøet, hvis vi bare smider det i havet, på fortovet og langs vejene. Vi skal bruge plastik med...

Bro, bro, broløsninger.

Bro, bro, broløsninger.

Tilbage i 2017 påpegede jeg og Venstre, at der fra det socialdemokratiske styres side var gjort alt for lidt for at undgå, at broerne over jernbanen i Hadsten og Laurbjerg skulle lukkes i op til otte måneder. Brolukningerne er en følge af den elektrificering, der skal...

Giv nu sygehuset i Skejby den milliard!

Giv nu sygehuset i Skejby den milliard!

Det kan selvfølgelig synes lidt friskt bare at sige, at Aarhus Universitetshospital (AUH) skal have en ekstra milliard. Jeg kan imidlertid se, at alle er enige om, at situationen er kritisk på AUH. Men at alle er enige om, at situationen er kritisk, hjælper ikke her...

Socialdemokratiet vil lukke friskoler i Favrskov

Socialdemokratiet vil lukke friskoler i Favrskov

Gennem de seneste 4 år har Venstre sammen med det borgerlige flertal sikret, at flere har mulighed for at vælge det skoletilbud, som passer dem bedst. Det har vi ved at øge koblingsprocenten fra 71 til 76 procent for de frie skoler. Socialdemokratiet og Mette...

En fast forbindelse over Kattegat vil styrke hele Østjylland

En fast forbindelse over Kattegat vil styrke hele Østjylland

Tilbage i 2007 var jeg en af idémændene bag etableringen af Kattegatkomitéen. Den gang, som nu, kunne vi se, at en fast forbindelse over Kattegat vil kunne binde Danmark endnu tættere sammen og ikke mindst styrke Østjylland. De byer og byområder, som vi i Danmark er i...

Sundhedsreformens muligheder for Favrskov Kommune

Sundhedsreformens muligheder for Favrskov Kommune

Vi har behov for stærke og moderne sundhedshuse i Favrskov Kommune. Vi skal sikre, at alle borgere, unge som gamle, ikke skal rejse langt og uden for kommunen ved ukomplicerede plejeopgaver som fx sårpleje, blodprøver og skift af forbindinger. Derfor er regeringens og...

Færre skal ende i psykiatrien

Færre skal ende i psykiatrien

Et emne, som jeg er optaget af, er det psykiatriske område. Desværre lider flere danskere af mental mistrivsel eller psykiske lidelser. Alt for mange har ondt i livet. Selvom der er sket en stor udvikling i behandlingen af mennesker med psykiske lidelser, så er...

Så er vi på vej

Så er vi på vej

Med regeringens og DF’s forslag til infrastrukturinvesteringer i Danmark er der afsat 800 mio. kr. til forbedring af rute 26 mellem Aarhus og Viborg samt 5 mio. kr. til at lave en analyse, der kan pege på ”mindre omkostningstunge tiltag, der kan forbedre...

Fleksibel tilbagetrækning til en værdig alderdom

Fleksibel tilbagetrækning til en værdig alderdom

Hvis man er nedslidt og ikke kan arbejde, skal man have mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, så man kan få en værdig alderdom. Det er min helt klare holdning, og derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi sikrer, at der er muligheder for at trække...

Lav rute 26 til motortrafikvej – nu!

Lav rute 26 til motortrafikvej – nu!

Siden der i 2012 blev udarbejdet en VVM-undersøgelse for dele af rute 26 mellem Århus og Søbyvad, har der været debat om strækningen. I 2014 blev linjeføringen fastlagt, og Vejdirektoratet har i en undersøgelse om støj slået fast, at der er 463 boliger på strækningen...

Venstre arbejder for rute 26

Venstre arbejder for rute 26

Vi møder ofte borgere, der spørger, hvor den nye Viborgvej (rute 26) bliver af. Vi kan godt forstå denne undren, for der er ikke sket meget, siden linjeføringen kom på plads for snart fem år siden. Der mangler således fortsat en anlægslov, samt...

Har Banedanmark en skjult dagsorden?

Har Banedanmark en skjult dagsorden?

Foto: Banedanmark I starten af oktober måned afholdt Banedanmark orienteringsmøder ved tre baneoverkørsler i Favrskov Kommune, som skal ombygges som følge af, at hastigheden skal sættes op på jernbanen. Ved de tre møder ved Haarvad, i Svejstrup/Lerbjerg og ved...