At Sundhedsstyrelsen foreslår at samle alt børnekræftbehandling i København, mangler på alle måder forståelse for den situation, som familier med et kræftramt barn står i.
I dag, hvor familier med kræftramte børn kan få behandling på Aarhus Universitetshospital, er det, selvom man kommer fra Hvide Sande eller Lemvig en lang, men dog overkommelig tur på ca. 162 km hver vej. Nu lægger Sundhedsstyrelsen så op til, at disse familier skal ud på en tur på knap 400 km hver vej!
Det er i min optik på ingen måder anstændigt og vidner om, at for Sundhedsstyrelsen handler det mere om at alt ser fint ud i et excel-ark, end en menneskelig vurdering i sagen. Skulle Sundhedsstyrelsen trække det sundhedsfaglige kort og påstå, at det handler om at øge ekspertisen på området, så er det et tyndt kort. Der behandles ca. 200 børn med kræft om året, heraf behandles ca. 60 af dem på Aarhus Universitetshospital, hvor der er et godt fagligt miljø. Man skal selvfølgelig altid se på, hvordan man yderligere kan styrke fagligheden, men med alle de muligheder, der er for at bruge videokonferencer og virtuelle møder, kan læger og sygeplejersker let kommunikere sammen på tværs af landet. Hvilket de fire hospitaler, der behandler børn med kræft, i øvrigt allerede gør.
Jeg frygter, at hvis Sundhedsstyrelsen lykkes med at centralisere behandlingen af børnekræft i København, vil det kun være første skridt på vejen i at centralisere flere specialiserede behandlinger i København.
Det vil jeg arbejde for ikke sker! Derfor ser jeg frem til at høre sundhedsministerens svar i det samråd, som Venstre har indkaldt ham til for at få svar på, hvilke overvejelser der ligger til grund for, at Sundhedsstyrelsen påtænker centralisering af børneonkologien på Rigshospitalet.
Da den Venstreledede regering valgte at flytte en række statslige styrelser fra København og ud i landet, var det bl.a. for at disse styrelser skulle få et bedre blik for, at der faktisk bor mennesker i hele landet. Måske skulle Sundhedsstyrelsen flyttes til Aarhus eller Hvide Sande.