Hvis man som flygtning eller immigrant gerne vil være en del af det danske samfund, er det afgørende at kunne dansk. Mange nytilkomne gør, hvad de kan for at lære sproget, og det er godt! Det skal de blot blive ved med.

Det vil være meget lettere at blive en del af det danske samfund, hvis man kan det danske sprog. Uanset hvor ung eller gammel man er, er det afgørende at kunne snakke dansk i Danmark.

Dit sprog sender et signal

Noget af det vigtigste ved at lære dansk og gøre en indsats for at lære dansk er det signal, der følger med det.

Derfor er noget af det bedste man kan gøre for at signalere, at man gerne vil være med i samfundet og vores kultur, at man lærer at tale dansk.

Vi identificerer os med vores sprog. Når vi er på ferier og hører nogle, der taler dansk, hilser vi gerne på hinanden – selvom vi ikke kender hinanden. Vores sprog binder os sammen, og for immigranter, flygtninge og indvandrere er det et stærkt signal at sende, at de gerne vil tale vores sprog.

Omvendt, hvis man efter mange år i Danmark ikke har lært dansk, og man ikke viser, at man har prøvet på det, så signalerer man, at man er ligeglad med Danmark.

Man signalerer, at man ikke vil være en del af samfundet og vores kultur, fordi man ikke vil lægge den indsats, det kræver, at lære sproget.

Nedbryd ghettoer og parallelsamfund

Regeringen har udpeget nogle særlige områder, som reelt er ghettoer i Danmark. Her i Østjylland har vi flere områder i Aarhus, der er på ghettolisten – det er Langkærparken, Bispehaven, Skovgårdsparken og Gellerupparken.

Der er flere faktorer, som spiller ind på, om et område optræder på ghettolisten over udsatte boligområder, men et fællestræk er sproget. Går man en tur gennem disse områder, er det et reelt spørgsmål, om man i det hele taget vil høre det danske sprog blive talt, eller om det er andre sprog, der tales.

Det siger sig selv, at det ikke fordrer en god integration i det danske samfund, at man holder sig til områder, hvor man kun snakker med folk fra de lande man f.eks. er flygtet fra og generelt ikke deltager i det danske samfund.

Derfor vil det danske sprog også her være med til at binde disse områder sammen med vores samfund og nedbryde den ghettodannelse og de parallelsamfund, der desværre findes i Danmark.

Opfordringen er klar til de, der gerne vil integreres i Danmark – lær dansk, så får I det meget lettere.