Tilbage i 2007 var jeg en af idémændene bag etableringen af Kattegatkomitéen.

Den gang, som nu, kunne vi se, at en fast forbindelse over Kattegat vil kunne binde Danmark endnu tættere sammen og ikke mindst styrke Østjylland.

De byer og byområder, som vi i Danmark er i konkurrence med, når f.eks. store internationale virksomheder skal placere sig, er befolkningsmæssigt mange gange større end hele Danmark til sammen.  En fast forbindelse over Kattegat vil gøre, at vi vil få en pondus, så vi kan bide skeer med de stor byer og byområder i hele verden.

En fast forbindelse over Kattegat har også betydning nationalt, da mobiliteten mellem de to største byområder i Danmark styrkes, da der kun vil være en god times transport mellem Århus og København. Derfor går jeg også ind for, at en kommende fast forbindelse over Kattegat skal være med en togforbindelse.

Jeg glæder mig over, at godt ti års arbejde og oplysning om nødvendigheden af en Kattegatforbindelse, har båret frugt ved, at regeringen og Folketinget har afsat 60 mio. kr. til en forundersøgelse. Det er det første skridt.

Jeg mener, at den fabrik, der bliver etableret i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen, bør anvendes ved etableringen af Kattegatforbindelsen.  Det vil samfundsøkonomisk være en rigtig løsning.

En fast forbindelse over Kattegat vil også betyde, at nogle af Togfondens katastrofer ikke behøver at blive etableret. Her tænker jeg på en togbro over Vejlefjord og udretning af jernbanen mellem Skanderborg og Århus ved Solbjerg.

En fast forbindelse over Kattegat vil kort sagt have en meget stor positiv betydning for Østjylland og Danmark.

Men skal forbindelsen blive en realitet, er det vigtigt, at der forsat lægges et pres på Christiansborg.

Det har jeg været med til at gøre i 10 år, og det arbejde kan jeg fortsætte med øget styrke, hvis jeg bliver valgt ind i Folketinget.