Politik handler om mennesker og det samfund, vi lever i. Det vil jeg gerne være med til at præge med mit liberale ståsted. Jeg nyder at bo og leve i Favrskov med min familie, derfor vil jeg gerne arbejde for Favrskov og Østjylland på Christiansborg. Det at kæmpe og arbejde for Favrskov og Østjylland har jeg vist i gennem mange år. Jeg har bl.a. sikret, at rute 26 Viborgvej stadig er på den politiske dagsorden og været med til at sætte debatten om en fast forbindelse over Kattegat på dagsordenen. Her er der nu sikret penge til en forundersøgelse. Det er projekter, der begge vil gavne udviklingen i Favrskov og Østjylland.

Her er jeg overbevist om, at med en lokal stemme på Christiansborg vil det havde betydning i de sager, hvor Favrskovs interesser skal kæmpes.  Men som i så mange af livets andre forhold så kan store opgaver ikke løftes alene – derfor er din hjælp vigtig, hvis vi i fællesskab skal lykkes med opgaven.

Det kan være, du har ét minut eller 10 minutter eller en time eller en halv eller hel dag. Alt har værdi for vores kampagne.  Hvis du har ét minut, kan du like min profil på Facebook eller Instagram. Hvis det er 10 minutter, du har, så kan du f.eks. overbevise en ven om, hvorfor han/hun skal stemme på mig til folketingsvalget. Har du en time, så kan du f.eks. dele flyers ud for mig, når du alligevel er ude at lufte hunde eller gå en tur. Har du en halv eller hel dag, så kan du hjælpe med uddelingsaktioner eller arrangere et vælgermøde. Kort sagt der er opgaver nok, og alt tid har værdi for Venstre og min kampagne. Du er altid velkommen til at skrive en mail til mig for at høre, hvad du kan hjælpe med.

Som jeg skrev i indledningen, så handler politik om mennesker og det samfund, vi lever i. Derfor er det for mig vigtigt, at Venstre beholder regeringsmagten.  Siden Venstre overtog regeringsansvaret i 2015, har regeringen styrket kernevelfærden markant. Og med finansloven for 2019 sker der et yderligere løft af velfærden med yderligere 4,2 mia. kr. Herudover har regeringen styrket indsatsen rettet mod samfundets allersvageste. Regeringen vil bl.a. sætte ind mod ældres ensomhed, sikre bedre hjælp til psykisk sårbare unge og få flere indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Det viser, at det er en regering, der er i arbejdstøjet, og som får noget fra hånden og leverer konkrete resultater til gavn for danskerne. Det er politik om og for mennesker og det samfund, vi lever i.  Så i min optik er det meget vigtig, at Venstre genvinder regeringsmagten, da der ikke er noget reelt alternativ til at sikre en forsat positiv kurs for udviklingen af Danmark.

Jeg har en række mærkesager, som jeg vil arbejde for, når eller hvis jeg kommer på tinge.

Infrastruktur

Infrastruktur – den gode vej til vækst. Muligheden for at komme rundt i landet er essentiel for både private og for erhvervslivet. Infrastruktur spiller en stor rolle for vores hverdag, om vi vil det eller ej, og det er en grundforudsætning for vækst i samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi får bedre muligheder for at komme på arbejde og få varer frem, så vi ikke spilder tid i trafikkøer.  Jeg mener, det er helt essentielt, at vi får udbygget E45 og rute 26. Hvis vi forsat vil et Danmark i balance, så er en fastforbindelse over Kattegat en game changer for udviklingen både i Østjylland og i hele Danmark.

Integration

Integration – et gigantisk potentiale. Den bedste måde at blive integreret i et samfund er ved at få et arbejde. På den måde får man som nytilkommen en daglig kontakt med det danske sprog og den danske kultur – derfor skal beskæftigelse fylde meget i integrationen. Derfor skal vi have flyttet flere flygtninge og indvandrere fra passiv til aktiv forsørgelse. Dem som ikke vil være en del af det danske samfund, skal sendes tilbage der til, hvor de kom fra.  Det betyder noget, at det er en Venstre-ledet regering, for Danmark modtager nu det laveste antal asylansøgere i 9 år. Det skal vi ikke sætte over styr.

Retspolitik

Retspolitik – retsforståelsen i højsæde. Retspolitikken skal primært handle om to ting: På den ene side handler det om at få så mange som muligt væk fra kriminalitet og en kriminel løbebane. På den anden side handler det om, at ofrene for kriminalitet og deres pårørende skal mærke anerkendelsen af, at de er ofre for kriminalitet. Herudover skal der være en stærk og konsekvent indsats mod bandekriminalitet. Her skal der være nultolerance.  Meget af den forebyggende indsats starter i skolen, derfor skal vi sikre et effektivt SSP-samarbejde som fundamentet for det forebyggende arbejde.

Politik handler om at påvirke og have indflydelse på de beslutninger, der træffes. Derfor vil jeg, hvis og når jeg bliver valgt, arbejde for Favrskov og Østjylland.