Når man starter en virksomhed, skal det være let at få den til at vokse. Det er sådan set simpelt nok, at hvis virksomhederne vokser, skal de bruge flere medarbejdere, og så er der mere arbejde at tage for alle.

Derfor nytter det ikke noget, at der bliver lagt en masse hindringer i vejen for, at virksomheder kan vokse. Vækst er en god ting for den enkelte virksomhed, men det er også en god ting for hele samfundet, fordi det holder hjulene i gang.

Og flere mennesker i arbejde betyder flere penge til velfærd. En vigtig ting at huske på er, at pengene til velfærd kommer fra arbejdsmarkedet og erhvervslivet. Det er her, pengene til sygehuse, ældrepleje, børnehaver og alt det andet velfærd kommer fra, fordi det er lønnen fra arbejdsmarkedet, der bliver til skattekroner, der kommer os alle til gode.

Erhvervslivet skal have ordentlige betingelser for at kunne drive forretning. Det gælder både i forhold til al det bureaukrati, man kan støde på som erhvervsdrivende og de skatter og afgifter, man er underlagt.

Færre skatter og afgifter er godt for konkurrencen og forbrugerne

Virksomheder skal tjene penge, for at de kan vokse og skabe arbejdspladser, som kommer samfundet til gode, og derfor skal virksomhederne have mulighed for at generere et overskud. Vi befinder os i et internationalt marked på mange punkter, og vi har ikke råd til at fratage vores virksomheder deres konkurrencedygtighed.

Også internt i Danmark giver det mening at fjerne eller nedsætte de afgifter, der ikke giver mening. På den måde kan virksomhederne sætte priserne ned uden at miste den kapital, de skal bruge til at skabe arbejdspladser og aflønne medarbejdere.

Det kommer også forbrugerne til gode, at priserne kan falde, og kan danske virksomheder bedre konkurrere med udenlandske, kan det også komme forbrugerne til gode.