I forbindelse med en visning af filmen ‘I krig og kærlighed’ havde jeg mulighed for at sige et par ord som en form for opvarmning for filmen. Dette er de ord, jeg valgte at bruge til at sætte rammen om filmen, der handler om Esben Mikkelsen og hans kærlighed til sin kone og sit fædreland.

Om lidt skal vi se filmen ”I krig og kærlighed” Det er fortællingen om Esben Mikkelsen og hans kærlighed til Kirstine. Det er også fortællingen om 1. verdenskrig og de konsekvenser, det havde for Europa og Sønderjylland. Der er ingen tvivl om, at kærligheden er noget af det stærkeste til at drive os. Der er heller ikke tvivl om, at fædrelandskærlighed betyder og betød meget.

Ved afslutningen på 1. verdenskrig betød det, at der kunne gennemføres en folkeafstemning i Nordslesvig, som gjorde, at Sønderjylland i 1920 under stor fejring blev genforenet med Danmark efter mere end 55 års tysk overherredømme. Set i historiens lys var de handlinger, som regering og folketing gjorde under 1. verdenskrig, med til at danne kimen til den danske velfærdsstat.

Forudsætningen var, som i dag, et ydre forsvar med militær og handel med Europa, ja hele verden, men også diplomatiske relationer. Det var også efter 1. verdenskrig, at der begyndte at komme de første velfærdsordninger. I dag har vi en meget veludbygget velfærd, som vi skal være glade for og stolte over. Men som TV2 siger i sangen ”Kom lad os brokke os”:

”Kom lad os brokke os
det er nok det vi har det bedst med
lad bare de andre slås
det er da synd for dem, men på den anden side,
det kommer sådan set ikke rigtig os ved”

Vi forfalder desværre hurtig til at brokke os, når der lige er noget, der ikke fungerer, som vi havde forventet. Jeg skal da også tage mig selv i det. Men tit er det jo bagateller, der udløser, at vi brokker os. Det, der bekymrer mig, er, som TV2 siger i verset, ”lad bare de andre slås, det er da synd for dem, men på den anden side, det kommer sådan set ikke rigtig os ved”

Jo, det kommer os ved. Nu er der ikke decideret krig lige i Danmarks nærområde.  Men Europa og verden er blevet meget mere ustabilt at leve i, end det har været i årtier, og vi har et USA, hvor præsidenten ser mere indad i USA, end at løfte opgaven som supermagt.

Derfor kommer det os ved – om de andre vil slås.

Derfor er det også vigtigt, at vi ikke glemmer den kim, der blev lagt tilbage ved afslutningen af 1. verdenskrig om at dyrke og styrke det diplomatiske samarbejde og sikre vores ydre forsvar med militær. Derfor er det glædeligt og også nødvendigt, at regeringen har lavet et forlig, der sikrer et løft til det danske forsvar og styrker det med flere værnepligtige.

Men det gør det ikke alene, vi skal også styrke samarbejdet med og i NATO. NATO er og bliver hjørnestenen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi har en stærk interesse i at fastholde NATO-samarbejdet og de transatlantiske bånd som den primære garant for Danmarks sikkerhed.

Jeg hører godt dem, der siger, desværre også blandt folketingspolitikere, at det er os i Vesten og Europa, der gør Putin og Rusland til en aggressor. Virkeligheden taler desværre et andet sprog. Se bare på Krim, se på de giftangreb, der er lavet på modstandere af styret og ikke mindst deres forsøg på indblanding i demokratiske valg i vores demokratier.

Derfor er det vigtigt, at vi styrker vores bånd til EU, så vi også her kan være med til at præge sikkerheden i Europa og løse en lang række af de andre konkrete problemer, som vi også er fælles om såsom global opvarmning, migrantstrømme over Middelhavet og grænseoverskridende kriminalitet. Opgaver vi ikke kan løse alene i Danmark.

Vi skal til valg til Europa-Parlamentet den 26. maj næste år.  Det er et vigtigt valg – ja, der kommer også et andet vigtigt valg næste år – men EP-valget er vigtig for Danmark, og det er vigtigt, at vi får valgt danske repræsentanter, der vil arbejde for Europa. I Venstre har vi et stærkt hold af kandidater med Morten Løkkegaard i spidsen.

Jeg er med på, at vi sagtes kan finde noget at brokke os over i forhold til EU, men husk, at da EU blev dannet tilbage i 1958, hvor Rom-traktaten blev underskrevet, var det for at sikre freden i Europa baseret på samhandel.

Derfor glæder det mig også, at statsministeren har sagt: ”Venstre kommer aldrig til at sidde i en regering, der som en del af regerings handlingsprogram har den tanke at sætte en proces i gang, der vil føre til, at vi melder os ud af EU. Det kommer ikke til at ske”

Det er et vigtigt signal om, at Danmark skal spille en rolle i EU og på den international scene. Det er her, vi kan være med til at sikre freden.Har vi freden, så har vi også rammerne for friheden. Og friheden er faktisk grundlaget for, at vi kan have et stærkt fællesskab på tværs af alder, geografi og sociale lag. Så har vi et stærk fællesskab med andre lande, gør det, at vi kan leve trygt.

Om lidt skal vi se, om Esben Mikkelsen lykkes med at vinde kærligheden og dermed sin frihed, eller det bliver fjenden, i vores øjne det onde, der vinder.

Jeg vil ønske jer en god aften her i Fotorama.