Med regeringens og DF’s forslag til infrastrukturinvesteringer i Danmark er der afsat 800 mio. kr. til forbedring af rute 26 mellem Aarhus og Viborg samt 5 mio. kr. til at lave en analyse, der kan pege på ”mindre omkostningstunge tiltag, der kan forbedre vejbetjeningen mellem Viborg og Aarhus”, som der står i aftaleteksten.

Det er ingen hemmelighed, at jeg havde håbet på, at der havde været flere penge til rute 26 i infrastrukturplanen, så vi kunne være kommet i gang med at lave vejstykket fra Aarhus og til Søbyvad. Men nu er der 800 mio. at komme i gang for, og det er positivt.

Nu er det vigtigt, at alle gode kræfter her i Østjylland og Favrskov samles om at påvirke det analysearbejde, der skal laves for at finde mindre omkostningstunge tiltag. Her vil det være oplagt at pege på, at vejstykket fra Aarhus og til Søbyvad laves til motortrafikvej, evt. efter princippet 1+2 vej, som jeg tidligere har foreslået, men i samme linjeføring som motorvejslinjeføringen.

Hvis det ikke bliver i samme linjeføring som motorvejslinjeføringen, der er lavet VVM for, så bliver det meget svært at løse de trafikale udfordringer, der er i byerne Lading, Fajstrup, Voldby og Svenstrup.  Byer, der ifølge Vejdirektoratets undersøgelser er plaget af støj.

Det ligger helt fast, at hvis jeg bliver valgt til Folketinget, så vil jeg fortsætte mit arbejde for at få lavet rute 26 som motortrafikvej i den nye linjeføring.

Realiseringen af udbygningen af rute 26 bliver kun en realitet, hvis der også efter valget er et borgerligt flertal bag planen.

Det er besynderligt, at borgmester Nils Borring har været ude at kritisere, at regeringen afsætter 800 mio. kr. til rute 26, for når jeg kigger i Socialdemokratiets infrastrukturplan, så har de blot oplistet en række ufinansierede ønsker. Ufinansierede ønsker får vi ingen forbedringer af rute 26 for.

Jeg vil opfordre Nils Borring og Socialdemokratiet til at komme ind i kampen for rute 26, så vi i fællesskab kan presse på for at få udvidelsen af rute 26 gennemført til glæde for borgerne og til gavn for erhvervslivet og virksomheder som bl.a. Tvilum Møbelfabrik, der er verdens største producent af plademøbler, Wavin, Hammel Furniture, Vestas og Grundfos.

Vi har aldrig været tættere på at få gjort noget ved udfordringerne på Viborgvej, takket være forslaget fra regeringen og DF.