I Danmark har vi et godt og solidt velfærdssystem. Det skal vi blive ved med at have. Det, der gør, at vi kan finansierer vores velfærd, er et godt og stærkt erhvervsliv i Danmark.

Sagt meget simpelt så har vi ikke råd til vores velfærdssystem, hvis ikke vores virksomheder tjener penge.

Uden et sundt erhvervsliv, bliver der ikke genereret hverken arbejdspladser eller handel, som kan sende penge til statskassen. Uden penge i statskassen, har vi ikke råd til ældrepleje, til SU eller til daginstitutioner og skoler.

Derfor bliver vi nødt til at fokusere på, at vi skal give erhvervslivet gode betingelser, for at det kan blomstre i Danmark og være den motor, der kan drive vores velfærd.

Større incitament for at arbejde giver bedre velfærd

En nøgletanke bag mange af de ting, Venstre har gennemført som en del af regeringen, kommer fra den tanke, at hvis det bedre kan betale sig at arbejde, vil flere også komme i arbejde. Og det har virket.

Siden valget er der skabt mere end 120.000 jobs rundt om i Danmark på private arbejdspladser, og antallet af mennesker på offentlig forsørgelse er det laveste i mere end et årti.

Alle kommuner i landet har oplevet en stigning i beskæftigelsen på det seneste, og med Venstre i spidsen har regeringen vedtaget en række pakker og tiltag, som har gjort det lettere og mindre tidskrævende at drive sin virksomhed til gavn for væksten.

Alle de borgere, der er kommet i arbejde, er også med til at betale for vores velfærd. Regnestykket er jo simpelt – hvis vi er flere, der har et arbejde, er vi flere, der kan bidrage til vores velfærd gennem skatten.

Oppositionen vil ikke væksten og dermed ikke velfærden

Hvis vi skal og vil fastholde vores velfærd, er det vigtigt, at alle dem, som kan, bidrager til vores fælles velfærd gennem et arbejde. Det kan ikke diskuteres. Alligevel vil de røde ikke gøre det mere attraktivt at arbejde, så vi kan blive endnu flere om at gøre velfærden mulig.

Oppositionen vil faktisk gøre det mindre attraktivt at arbejde og drive forretning ved at beskatte virksomheder og arbejdstagere endnu hårdere.

Hvor Venstre ser virksomhederne og erhvervslivet som den motor, der skal drive vores velfærd frem, gør de røde erhvervslivet til skurke. En rød regering vil betyde en forværring af forholdene for erhvervslivet i Danmark, og det kommer ikke vores velfærd til gode.

Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark

Ikke nok med at Venstre vil give et større incitament til at drive virksomhed til gavn for hele Danmark, vil vi også gøre det lettere at drive virksomhed. Det er en af mine mærkesager, at det skal være lettere at drive forretning i Danmark.

Vi skal have afskaffet bureaukrati og omsonst papirarbejde der er forbundet med at drive sin virksomhed. Man bliver ikke selvstændig for at udfylde formularer. Man bliver selvstændig for at bygge huse, designe tøj, kode apps, eller hvad man nu brænder for.

Hvis man sidder med den gode ide, skal man have mulighed for at føre den ud i livet og gøre den til sin levevej. Det er med til at få iværksættere ud i erhvervslivet, hvor de kan gøre den store forskel. Her kan de skabe virksomheder, som kan vokse og skabe arbejdspladser, og derigennem får vi råd til vores velfærd.